Amaç ?           

İni File İşlmeleri

Murat özçelik tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma VB.net

Projemize clas ekliyoruz ve aşşağıdaki kodları yaıyoruz.

 

Public Class IniFiles

Private Declare Ansi Function GetPrivateProfileString Lib "kernel32.dll" Alias "GetPrivateProfileStringA" (ByVal lpApplicationName As String, ByVal lpKeyName As String, ByVal lpDefault As String, ByVal lpReturnedString As System.Text.StringBuilder, ByVal nSize As Integer, ByVal lpFileName As String) As Integer
Private Declare Ansi Function WritePrivateProfileString Lib "kernel32.dll" Alias "WritePrivateProfileStringA" (ByVal lpApplicationName As String, ByVal lpKeyName As String, ByVal lpString As String, ByVal lpFileName As String) As Integer
Private Declare Ansi Function GetPrivateProfileInt Lib "kernel32.dll" Alias "GetPrivateProfileIntA" (ByVal lpApplicationName As String, ByVal lpKeyName As String, ByVal nDefault As Integer, ByVal lpFileName As String) As Integer
Private Declare Ansi Function FlushPrivateProfileString Lib "kernel32.dll" Alias "WritePrivateProfileStringA" (ByVal lpApplicationName As Integer, ByVal lpKeyName As Integer, ByVal lpString As Integer, ByVal lpFileName As String) As Integer
Private strFilename As String = ""

Public Sub New(ByVal Filename As String)
strFilename = Filename
End Sub

BindingSource Kullanımı

Murat özçelik tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma VB.net

BindingSource Kullanımı

BindingSource'  aslında ADO.NET'in bir üyesi ,yada bir parçası DEĞİLDİR, 'BindingSource ' , windows.form sınıfına aittir,

 Bu yeni BindingSource,ADO.NET 2.0 ve sonrası sürümlerde mevcuttur,(Microsoft ADO:.net 2.0 isimli kitaptan)"""
BindingSource ,diğer view tiplerine yani(currency manager,bindingcontext ve view lara) benzemesine rağmen,onların bütün özelliklerini kapsamakla kalmayıp  daha fazlasını yapabilen bir veri bağlama türüdür.
Bindingsource,kullandığı kaynağı ,kendi listesi(list) olarak görür ve bu "list"teki,navigasyonlara(ileri,geri,enson,ilk) ...gibi ve tüm
diğer row değişikliklerine ve listenin satır seçimlerine veya aktif hale gelmesine karşı duyarlıdır.

14 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi